Skadedyrshop.no  Skadedyr.no

Banner PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Vespula vulgaris

Jordveps tilhører vepsefamilien stikkeveps, som ligger under insektsgruppen årevinger (Hymenoptera). I Norge er jordveps en av de vanligste stikkevepsartene. Både i utseende og som skadedyr er jordveps svært lik sin slektning tysk veps (Vespula germanica).

  • jordveps_01
  • jordveps_02
  • jordveps_03
  • jordveps_04
  • jordveps_05
  • jordveps_06

 

Føde

Larvene til jordvepsen mates med byttedyr (insekter, sommerfulglarver). Voksne jordveps spiser hovedsakelig nektar og søt frukt. De kan noen ganger forsøke å invadere bikuber for å ta honningen som finnes der.

jordveps-larverSkadeomfang og risiko

Hvis en jordvepskoloni er etablert i eller i nærheten av hus, kan nærgående veps være til stor irritasjon. Dette gjelder særlig på senhøsten, når vepsene er mer opptatt av å få tak i søt mat enn å arbeide i bolet.

Jordveps gjør ikke skade på bygninger.

Vepsestikk

Det er en vanlig oppfatning at veps bare kan stikke en gang. Det stemmer ikke. Vepsens brodd har mothaker, men disse er ikke sterke nok til at brodden blir stående igjen etter et stikk. (Opphavet til feiloppfatningen om vepsestikk er antakelig bier / honningbier, som bare kan stikke en gang før de dør.)

Et ganske vanlig vepsestikkVepsestikk kan være svært ubehagelige, men er vanligvis ikke farlige for mennesker, med mindre man blir stukket svært mange ganger. Blir man stukket i munn eller hals, kan det være farlig fordi luftveiene kan blokkeres som følge av opphovning av slimhinnene.

Noen mennesker er overfølsomme for stoffer i vepsegiften. For disse kan selv små mengder gift være dødelig. Personer som har kjent overfølsomhet for dette, bør sørge for å ha lett tilgang til medisiner (antihistaminer, adrenalin mot anafylaktisk sjokk). Ved allergisymptomer etter vepsestikk bør lege kontaktes så raskt som mulig.

Vepsen som smittebærer

Fordi jordvepsen henter mat fra søppelkasser, dyrekadavre o.l., kan de utgjøre en smittefare.

Bekjempelse

Før man i det hele tatt iverksetter bekjempelse av en jordvepskoloni, bør man vurdere om bekjempelse er nødvendig. Vepsen er i utgangspunktet regnet for å være et nyttedyr, og bør helst få være i fred. Hvis vepsen kun er til irritasjon, for eksempel ved utendørs middagsselskaper o.l., kan man avlede vepsen ved å plassere fristende matvarer et stykke unna matbordet.

Hvis bekjempelse er nødvendig, er det viktig å ta visse forholdsregler. Bruk heldekkende klær som jordvepsen ikke kan stikke gjennom. Sørg for at all tilgang til bar hud er tettet. Hvis bolet er veldig stort og/eller befinner seg på et vanskelig tilgjengelig sted, bør du kontakte en profesjonell skadedyrkontrollør.

Still spørsmål og les svar om veps på skadedyrforum.no.

Video av jordveps